Top

Voorwaarden

Deze webwinkel is eigendom van Voltanova BV.

Bekijk hier de volledige algemene voorwaarden.
Of lees de beknopte klantvriendelijke FAQ-versie.

Het wettelijk verplichte herroepingsformulier staat hieronder.
Aan:
Energiezuinigwassen
Frisiasingel 61
9251 HN Burgum
0511 469947
(kantooruren 9:00-17:00)
hotfillwassen@gmail.com
Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten: